Ontwerp-detailhandelsstructuurvisie Nederweert

Home > Structuurvisie > Ontwerp-detailhandelsstructuurvisie Nederweert

Ontwerp-detailhandelsstructuurvisie Nederweert

De gemeenteraad heeft op 15 maart 2016 besloten om de ontwerp-detailhandelsstructuurvisie Nederweert ter inzage te leggen. De raad beoogt met de ontwerp-detailhandelsstructuurvisie Nederweert duidelijkheid te verschaffen waar en op welke wijze detailhandelsontwikkelingen in het centrum mogen plaatsvinden, met als doel te komen tot versterking van de detailhandelsstructuur. In de ontwerp-detailhandelsstructuurvisie wordt het kernwinkelgebied in Nederweert afgebakend waarbinnen de detailhandel zich kan ontwikkelen en worden potentiele ontwikkelingslocaties voor supermarkten aangewezen.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 25 maart t/m 6 mei 2016. U kunt de ontwerp-detailhandelsstructuurvisie in deze periode raadplegen via de website en www.ruimtelijkeplannen.nl en inzien bij de infobalie. Gedurende de inzageperiode kan iedereen schriftelijk danwel mondeling gemotiveerde zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad van Nederweert, Postbus 2728, 6030 AA in Nederweert. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer G. Groot.