Strategische visie

Home > Strategische visie

Strategische visie

Hoe moet Nederweert er in 2020 uitzien? Wat voor gemeente zijn we dan? Dit soort vragen wordt beantwoord in een strategische visie.
Onderzoek en verschillende brainstormsessies hebben in de eerste helft van 2007 geresulteerd in een eerste concept van onze toekomstvisie. In deze toekomstvisie staat beschreven hoe de gemeenteraad en het college van B&W Nederweert zien in 2020 op het gebied van leefbaarheid, woningbouw, verkeer, economie en platteland. De inwoners van Nederweert  hebben tijdens een aantal meedenkavonden in juni 2007 meegedacht over de verdere vormgeving van de visie.

Definitieve versie

In de tweede helft van 2007 is de strategische visie verder vormgegeven. Op 18 december 2007 stelde de gemeenteraad de tekst van de strategische visie vast. De volledige strategische visie is verder vormgegeven in een ringband. Begin maart 2008 werd de ringband officieel aangeboden. Burgemeester Evers reikte het eerste document uit aan een aantal speciaal genodigden die iets te maken hebben met de strategische visie en de toekomst van Nederweert.

De daaropvolgende week hebben alle inwoners van Nederweert een beknopte versie van de strategische visie thuis ontvangen. Afgedrukt op een placemat, leuk en praktisch tegelijk.

Te downloaden:
Strategische visie Nederweert in 2020.pdf