Strategische agenda

Home > Strategische agenda

Strategische agenda

Hoe ziet u de toekomst van Nederweert?

De gemeente Nederweert is volop in beweging. Bewoners, jong en oud, verenigingen, het gemeentebestuur, de gemeenteraad. Of het nu gaat om woningbouw, bedrijvigheid, verbindingen, buitengebied, de kernen of het centrum. Er is volop dynamiek. Welke koers willen we de komende jaren varen? Dat is een vraag waar we uw hulp bij kunnen gebruiken. Help mee bij het opstellen van de strategische agenda voor Nederweert.

“Niets is mooier dan samen te werken aan de toekomst van onze gemeente. Goede communicatie, met en naar onze plaatsgenoten, is een wezenlijk onderdeel om te komen tot een breed gedragen agenda.” Dat zei burgemeester Evers op 14 maart 2017. Die avond stemde de raad in met het opstellen van een nieuwe strategische agenda voor de gemeente Nederweert.

Er is toch al een strategische visie tot 2020?

In 2007 is de huidige Strategische Visie Nederweert 2020 op een interactieve manier tot stand gekomen. Deze visie vormt de leidraad van de koers op lange termijn. Daarvoor is toen een traject gevolgd met inloopavonden en consultatierondes. Gelet op alle ontwikkelingen in de afgelopen periode, maar ook vanwege de ontwikkelingen die nog op ons afkomen, is er behoefte om er nog eens goed naar te kijken.

Een andere weg

We volgen dit keer niet het traject zoals in 2007. Heel veel informatie hebben we immers al. Of plannen uit de visie zijn al in uitvoering. De wereld is ook veel dynamischer. Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Dat neemt niet weg dat de agenda een belangrijk document wordt voor de toekomstige richting als herijking en actualisatie van de visie.

De stellingen

In het voorjaar van 2017 presenteerden we een aantal prikkelende stellingen, gericht op de vier thema’s uit het bestuursprogramma: fysiek, bedrijvigheid, leefbaarheid en bestuur. Iedereen kon hierop reageren: online, schriftelijk en persoonlijk. Ook op straat werden de meningen gepeild. In de vlogs is te zien hoe de inwoners reageerden op de verschillende stellingen. Burgemeester Evers ging het gesprek aan via een chatsessie op Facebook. Zijn liveblog bereikte meer dan 13.000 bezoekers. 500 inwoners kregen een persoonlijke uitnodiging in de bus om mee te praten tijdens De Dag van Nederweert, op vrijdag 30 juni tijdens de Zomerbraderie. Bezoekers kwamen om stellingen te beantwoorden, te knoteren of te speeddaten. Vaak ging het over hele gewone alledaagse dingen en zorgen. “Het was mooi om zo met plaatsgenoten in contact te treden”, aldus burgemeester Evers die ook de hele dag aanwezig was.

Analyseren, voorstel aan raad

We zijn nu bezig met het analyseren van alle reacties. Deze voegen we samen met de informatie die eerder is opgehaald in dit proces. Bijvoorbeeld de resultaten uit de enquêtes. Uiteindelijk leidt dit tot een voorstel aan de gemeenteraad. We houden u op de hoogte van de voortgang.