Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen 2019

Home > Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen 2019

Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen 2019

Op woensdag 20 maart 2019 vonden de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen plaats.

Provinciale Staten

De leden van de Provinciale Staten worden een keer in de 4 jaar rechtstreeks gekozen. Het aantal leden van Provinciale Staten is afhankelijk van het aantal inwoners van de provincie. Daarom varieert het aantal Statenleden per provincie. Wel is het aantal altijd oneven. In Limburg zijn 47 zetels te verdelen. Door te stemmen, heeft u invloed op de beleidskeuzes die het Limburgs Parlement na 20 maart 2019 maakt voor Limburg, bijvoorbeeld over beleidsonderwerpen als wonen en werken in Limburg. Door te stemmen, heeft u ook invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. Op 27 mei 2019 stemmen de gezamenlijk nieuw gekozen Statenleden de 75 leden van de Eerste Kamer.

Waterschap

Waterschap Limburg zorgt dagelijks voor schoon, voldoende en veilig water. Waterstanden bij droogte of hoog water worden geregeld. Afvalwater wordt gezuiverd en het water in beken blijft van goede kwaliteit. Water is actueel en constant in beweging. Er zijn talloze ontwikkelingen op watergebied. Dat vraagt om keuzes. Door te stemmen, heeft u invloed op de keuzes die het bestuur maakt over waterbeheer in uw omgeving.

Verkiezingskrant

Er is een handige verkiezingskrant beschikbaar over de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. Hierin leest u meer over de verkiezingen en de wijze waarop u kunt gaan stemmen.