Portefeuille wethouder H.P.J. Cuijpers

Home > Portefeuille wethouder H.P.J. Cuijpers

Portefeuille wethouder H.P.J. Cuijpers

 • Drie decentralisaties (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, participatie en jeugdzorg)
 • Inkomen en bijstandsverlening, sociale werkvoorziening
 • Leefbaarheid in de kern (onder andere de kernenaanpak)
 • Financiën
 • Projecten:
  • Armoedebeleid
  • Gemeenschapshuizen
  • Kernenaanpak
  • Randweg en Kanaalzone