Nieuwsbrief 34 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 34 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Nieuwsbrief 34 Wegverbinding A2-N266 Nederweert
Wegverbinding A2/N266 NederweertGedeputeerde Staten heeft op dinsdag 7 februari besloten om het Statenvoorstel voor de vaststelling van de Structuurvisie Randweg N266 Nederweert (GS 2016-102592) in te trekken. In de structuurvisie was het voorkeurstracé voor de randweg opgenomen (in de planMER aangeduid als variant 3 van alternatief 2A).

Gedeputeerde Staten gaat naast het voorgestelde voorkeurstrac√© nu ook op een gelijkwaardig detailniveau onderzoeken of de bestaande weg kan worden aangepast (het zogenaamde nul-plus alternatief (aangeduid als alternatief 1A,  de zogenaamde knelpuntgerichte aanpak op maaiveldligging).

Op korte termijn wordt er een overleg tussen de gemeente en de provincie gepland om de vervolgstappen te concretiseren. Uiteraard zullen we u daarna nader informeren.

Provinciale Staten zou op 10 februari een besluit over de aanleg van de randweg. Op dinsdag 14 februari was een extra raadsvergadering gepland. Deze raadsvergadering komt door het besluit van GS te vervallen.