Nieuwsbrief 30 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 30 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Nieuwsbrief 30 Wegverbinding A2-N266 Nederweert
Wegverbinding A2/N266 Nederweert


Op maandag 27 juni om 19.30 uur vindt in de raadzaal een themaraad plaats over de Structuurvisie Randweg N266 en de Structuurvisie Kanaalzone Nederweert. Beide visies maken deel uit van het project Randweg N266 Nederweert. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

De themaraad is een voorbereiding op de raadsvergadering van dinsdag 12 juli. Dan wordt de raad gevraagd om een advies aan Provinciale Staten (PS) uit te brengen over de vaststelling van de Ontwerp Structuurvisie Randweg N266 Nederweert. Ook nemen de raadsleden dan een besluit over de Ontwerp Structuurvisie Kanaalzone Nederweert.

Meerwaarde randweg

Om tot een afgewogen advies te kunnen komen, heeft een aantal onderzoeken plaatsgevonden en zijn belanghebbenden om hun mening gevraagd. Eén van de onderzoeken heeft betrekking op de meerwaarde van de randweg op de ontwikkelmogelijkheden voor de Kanaalzone. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een Ontwerp Structuurvisie Kanaalzone Nederweert.

Agenda

Na de opening, het welkomstwoord en het vragenhalfuurtje, wordt een toelichting op de Ontwerp Structuurvisie Randweg N266 Nederweert en de zienswijzennotitie gegeven door Frans Janssen van de Provincie Limburg. Vervolgens zal de kwantitatieve Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) door Koen Vervoort van Ecorys besproken worden. Henk Luijpers van de Provincie Limburg vertelt over de overige positieve en negatieve kwalitatieve aspecten van de randweg. Als laatste geeft Koos Seerden van Rho een toelichting op de Ontwerp Structuurvisie Kanaalzone Nederweert. Uiteraard is er daarna gelegenheid tot het stellen van vragen.

Planning

Op vrijdag 22 juli begint de zienswijzenperiode die t/m 2 september duurt. Daarna volgen nog een aantal behandelingen van de structuurvisies. In 2017 is dan de start van het Definitief Verkeerskundig Ontwerp (DVO) bij een positief besluit van PS over de Structuurvisie Randweg N266 Nederweert. Onderstaand vindt u de uitgebreide planning.

27 juni 2016
Themaraad Advies Ontwerp Structuurvisie Randweg N266 Nederweert en vaststellen Ontwerp Structuurvisie Kanaalzone Nederweert.
12 juli 2016
Behandeling Advies Ontwerp Structuurvisie Randweg N266 Nederweert en vaststellen Ontwerp Structuurvisie Kanaalzone Nederweert in de gemeenteraad Nederweert.
22 juli t/m 2 september 2016
Zienswijzenperiode Ontwerp Structuurvisie Kanaalzone Nederweert.
22 september 2016
2e behandeling Ontwerp Structuurvisie Randweg N266 Nederweert in de Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken Limburg (PCOL).
18 of 25 oktober 2016 

Behandeling van de Structuurvisie Randweg N266 Nederweert in Gedeputeerde Staten (GS).
15 november 2016
Vaststellen Structuurvisie Kanaalzone Nederweert door de raad.
18 november 2016
Behandeling van de Structuurvisie Randweg N266 Nederweert in de Statencommissie Milieu en Duurzaamheid (SCMD).
16 december 2016
Behandeling van de Structuurvisie Randweg N266 Nederweert in PS
2017
Start Definitief Verkeerskundig Ontwerp (DVO) bij positief besluit van PS over de Structuurvisie Randweg N266 Nederweert.

Op onze website vindt u de complete agenda van de themaraad.