Nieuwsbrief 29 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 29 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Nieuwsbrief 29 Wegverbinding A2-N266 Nederweert
Wegverbinding A2/N266 Nederweert


Op dinsdag 17 mei is iedereen welkom in gemeenschapshuis De Pinnenhof voor een informatie- en discussieavond over de toekomstige invulling van de Kanaalzone. Samen willen we de meerwaarde van het gebied inzichtelijk maken. Uit een aantal eerdere workshops blijkt dat het gebied een enorme potentie bezit. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Kansen vormgeven

Al geruime tijd leeft de wens om het gebied tussen Nederweert en Budschop opnieuw in te richten. Bij de aanleg van de randweg ontstaan er extra kansen om deze uitdagingen vorm te geven. De uitwerking van het gebied was aanvankelijk gepland nadat er definitief een besluit is genomen over de aanleg van de randweg. Op advies van een provinciale commissie besloot het college om de uitwerking van het gebied naar voren te halen.

Samen in beeld brengen

De toekomstige inrichting van het gebied tussen Nederweert en Budschop wordt met een groot aantal partijen in beeld gebracht. Er zijn twee werkbijeenkomsten gehouden met direct belanghebbenden en aanwonenden, waar u eerder over kon lezen, en er is een online enquête gehouden waar ruim 200 reacties op binnenkwamen. Daarnaast vond op 28 april een workshop plaats met een afvaardiging van de gemeenteraad.

Overige effecten benoemen

Op verzoek van de provinciale commissie worden in dit proces ook de overige kwalitatieve positieve en nadelige effecten van een randweg benoemd. Daarvoor wordt o.a. een werksessie georganiseerd met een groep inwoners die zich heeft vertegenwoordigd in de werkgroep Verontruste Bewoners.

Een steviger plaats

Burgemeester Evers opende op 30 maart de eerste workshop voor bewoners en direct belanghebbenden. Hij zei toen het volgende over de gekozen aanpak: “De projectgroep pakt het advies van de PCOL serieus op. Iedereen krijgt de mogelijkheid om mee te praten. Door de workshops, de publieksenquête en de informatieavond krijgen de opvattingen van inwoners een steviger plaats". Ook het betrekken van de gemeenteraad en de verontruste bewoners is een goede keuze om een afgewogen voorstel te kunnen doen aan de gemeenteraad en Provinciale Staten.

Programma van de avond

Tijdens de avond geven we een terugkoppeling van de resultaten uit de beide workshops met de direct belanghebbenden en de publieksenquête. De resultaten zijn vertaald in een ideeënboek voor de herinrichting van de Kanaalzone dat we dan presenteren. Uiteraard is er ook ruimte voor het stellen van vragen en het inbrengen van goede ideeën.

Informatie- en discussieavond

De input van de informatie- en discussieavond wordt met de resultaten van de overige sessies en de resultaten van de enquête verwerkt tot een herinrichtingsplan voor de kanaalzone. Hierna geeft de gemeenteraad een advies aan Provinciale Staten over de aanleg van de Randweg Nederweert. Dit voorstel zal door de gemeenteraad eerst worden behandeld in een themaraad op maandag 27 juni en vervolgens tijdens de raadsvergadering van dinsdag 12 juli.