Nieuwsbrief 28 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 28 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Nieuwsbrief 28 Wegverbinding A2-N266 Nederweert
Wegverbinding A2/N266 Nederweert


In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat de projectgroep de meerwaarde van de Kanaalzone tussen Nederweert en Budschop nader gaat onderbouwen. Inmiddels is het proces in volle gang. Er is een eerste workshop geweest en er staat een enquête online waar ook u aan kunt deelnemen. Verder is een informatie- en discussieavond ingepland. Hoogtijd om u bij te praten.

Wonen, werken en recreëren aan het water. Het is allemaal mogelijk aan de Kanaalzone tussen Nederweert en Budschop. Dat bleek woensdag 30 maart tijdens een eerste workshop in de raadzaal. Bewoners, gebruikers en belanghebbenden van het gebied waren uitgenodigd om mee te praten en te dromen over de meerwaarde die de Kanaalzone in de toekomst kan hebben.

In grote en kleine groepen werd de meerwaarde van de Kanaalzone besproken. Aan het einde van de avond werden verrassende ideeën gepresenteerd. Foto's: Gemeente Nederweert

Bepalen meerwaarde

Wanneer er een randweg komt, zal de N266 pas op z’n vroegst over zes tot acht jaar zijn omgelegd. Dat is een lange periode waarin veel dingen nog kunnen veranderen. Dat maakt ook dat ideeën die nu nog onhaalbaar lijken, dan wel mogelijk kunnen zijn. De wens om iets met het gebied te doen, leeft al langer. Het bepalen van de meerwaarde en het uitvoeren daarvan zou in een latere fase worden opgepakt. Op advies van de Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken Limburg (PCOL) brengen we de meerwaarde van de kanaalzone echter nu al in beeld. Dat in beeld brengen doen we met bewoners, belanghebbenden, gebruikers en alle inwoners van Nederweert. Hoe? Door het gesprek aan te gaan met belangrijke stakeholders, zoals grondeigenaren en gebruikers, door het houden van workshops met gebruikers en bewoners, door een online enquête te houden voor alle inwoners van Nederweert en door een informatieavond te houden. Alles wat tijdens deze sessies wordt opgehaald, brengen we uiteindelijk samen in een voorstel aan de gemeenteraad. Dit voorstel bevat niet alleen de dromen, maar kent ook een groot realistisch gehalte omdat de plannen financieel onderbouwd zullen worden.

Ideeënboek

Burgemeester Evers opende de eerste workshop. Hij staat achter de gekozen aanpak: “De projectgroep pakt het advies van de PCOL serieus op. Iedereen krijgt de mogelijkheid om mee te praten. Door de workshops, de publieksenquête en de informatieavond krijgen de opvattingen van inwoners een steviger plaats." Tijdens de bijeenkomst bleek vooral dat meer verbinding met het water het gebied kan versterken. Dat kan door oevers te verlagen, woningen op en aan het water te creëren, een haventje te realiseren en recreatie te stimuleren. De resultaten van de eerste workshop worden met de resultaten van de enquête gebundeld tot een ideeënboek. Dit boek wordt mede gebruikt om de meerwaarde van het verdwijnen van de N266 langs het kanaal (een effect van het aanleggen van de randweg) te beschrijven en uit te werken. Op woensdag 20 april is er een tweede workshop met bewoners, gebruikers en belanghebbenden om het boek te verfijnen.

Informatie- en discussieavond

Vervolgens is er een informatie- en discussieavond op dinsdag 17 mei. De input die deze avond oplevert, wordt uiteindelijk verwerkt tot een voorstel voor de gemeenteraad en Provinciale Staten voor het nemen van een beslissing over de Randweg Nederweert. Dit voorstel zal door de gemeenteraad eerst worden behandeld in een themaraad op maandag 27 juni en vervolgens tijdens de raadsvergadering van dinsdag 12 juli. De eerste sessie leverde zoals gezegd verrassende ideeën op. Inbreng die zeker een inspiratiebron vormt voor het ontwikkelen van een visie en projecten voor de Kanaalzone. U kunt daar nog een bijdrage aan leveren door deel te nemen aan de enquête en door naar de informatieavond te komen. We houden u uiteraard op de hoogte van het vervolg.