Nieuwsbrief 25 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 25 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Nieuwsbrief 25 Wegverbinding A2-N266 Nederweert
Wegverbinding A2/N266 Nederweert


De provincie en de gemeente werken samen aan de verbetering van de huidige verbinding A2 met de N266. Als onderdeel van het proces vinden op dinsdag 24 november en donderdag 26 november in het gemeentehuis van Nederweert inloopavonden plaats voor direct belanghebbenden over het project. De projectgroep wisselt tijdens deze avonden graag van gedachten over extra maatregelen, wensen, ideeën en knelpunten met betrekking tot de randweg N266.
 

Belanghebbenden

Met direct belanghebbenden bedoelt de projectgroep bewoners of grondeigenaren die binnen een zone van circa 200 meter van het voorkeurstracé van de toekomstige randweg wonen of er eigendom hebben. Maar ook bewoners van straten die naar verwachting wezenlijke gevolgen ondervinden van een nieuwe randweg.

 

Traject

Voor de randweg lopen momenteel twee afzonderlijke trajecten. Het eerste traject is de structuurvisie waarin het voorkeursalternatief is opgenomen. Iedereen kon daar tot 15 oktober jl. zijn of haar mening over kenbaar maken. Deze zogenaamde zienswijzen worden beantwoord in een zienswijzennota, die aan het einde van dit jaar of begin 2016 verwacht wordt.


Voorkeursalternatief

Los van deze procedure start de projectgroep met de uitwerking van het verkeerskundig ontwerp van het voorkeursalternatief. Tot nu toe is er slechts een globaal ontwerp gemaakt en een globaal gebied aangewezen. In het verkeerskundig ontwerp wordt de weg met alle wettelijk noodzakelijke voorzieningen uitgewerkt en wordt ook de exacte plaats van de weg bepaald. Voor het opstellen van het verkeerskundig ontwerp brengt de projectgroep aanvullende maatregelen in beeld. Daarvoor gebruiken we graag de kennis van direct belanghebbenden. Bij aanvullende maatregelen gaat het om zaken zoals geluidwallen, parallelwegen, natuurmaatregelen en verkeersmaatregelen. Deze worden vervolgens meegenomen in de verdere uitwerking van het project. In onderstaande afbeelding ziet u de plattegrond van het voorkeursalternatief en het plangebied. Verhinderd, maar toch gehoord worden?

Om een beeld te krijgen van de aandachtspunten en maatregelen, gaat de projectgroep graag het gesprek met direct belanghebbenden aan op dinsdag 24 of donderdag 26 november. Zij kunnen met iemand van de projectgroep individueel speken of in een kleiner groepje. De avond kent geen officiële opening. Belanghebbenden kunnen, zoals de naam van de avonden al zegt, gewoon binnenlopen tussen 19.00 en 21.00 uur. Degenen die verhinderd zijn op beide dagen, maar die wel willen worden gehoord, kunnen ook een e-mail met hun gegevens en aandachtspunten sturen naar n266@prvlimburg.nl.

Wat wordt met de input gedaan?

De inbreng van de inloopavonden wordt door het projectteam verwerkt om het ontwerp verder te vervolmaken. Uiteindelijk moet dit leiden tot een definitief wegontwerp dat planologisch wordt verankerd in een Provinciaal Inpassingplan.

Voor meer informatie over het project over het verbeteren van de verbinding A2 - N266 kunt u ook kijken op www.nederweert.nl