Nieuwsbrief 21 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 21 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Nieuwsbrief 21 Wegverbinding A2-N266 Nederweert
Wegverbinding A2/N266 Nederweert


Op donderdag 21 mei bezocht gedeputeerde Eric Geurts Nederweert. Hij bekeek o.a. de huidige verkeerssituatie en het buitengebied waar de nieuwe provinciale weg gepland staat. Gedeputeerde Geurts (PvdA) heeft Mobiliteit, Stedelijke Ontwikkeling en Toerisme in zijn portefeuille. Het project in Nederweert valt daarmee onder zijn verantwoordelijkheid. Eerder was dat gedeputeerde Erik Koppe (VVD).

De eerste fase van het project Verbeteren wegverbinding A2-N275-N266 zit erop. Zes alternatieve tracés en vier varianten zijn onderzocht, gewogen en getoetst. Op basis van de uitkomsten adviseerde de gemeenteraad aan Gedeputeerde Staten (GS) te kiezen voor een randweg.

Gebiedsbezoek

Geurts liet zich tijdens zijn bezoek informeren door gemeentelijk projectleider Giel van Eck en provinciaal projectleider Henk Luijpers. Samen bezochten ze het gebied waar het voorkeursalternatief staat ingetekend. Ook de huidige situatie, waarbij de N266 de kernen Nederweert en Budschop doorsnijdt, werd bekeken. Vervolgens vond een stuurgroepvergadering plaats. De stuurgroep bestaat uit de verantwoordelijk gedeputeerde, verantwoordelijk wethouder Mackus en de beide projectleiders.

Vervolg project

Het vervolg van het project bestaat uit twee delen. Een deel is het opstellen van een structuurvisie. Deze visie wordt door Provinciale Staten (PS) vastgesteld. Voordat PS een besluit neemt, wordt de visie ter inzage gelegd. Dat is een belangrijk moment voor alle belanghebbenden, omdat daarmee formeel een mening kan worden gegeven. Het tweede deel bestaat uit het uitwerken van het voorkeursalternatief. Hiermee wordt na de zomervakantie gestart.

Structuurvisie

Gedeputeerde Geurts liet wethouder Mackus weten dat de uitwerking van de structuurvisie iets langer op zich laat wachten. De geplande informatieavond van de provincie en de ter inzage legging van de visie verschuift daardoor ook. De gedeputeerde vertrouwt erop dat de inwoners van Nederweert daarover geïnformeerd worden. Iets dat de wethouder kon toezeggen: “Het project Randweg kan rekenen op een grote belangstelling”.

De provincie Limburg streeft ernaar de structuurvisie zo snel mogelijk klaar te hebben, zodat deze ter inzage kan worden gelegd. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. De resultaten van de verschillende onderzoeken, de afwegingsnotitie, de uitgegeven nieuwsbrieven en andere informatie kunt u vinden op deze website.