Nieuwsbrief 2 Randweg N266 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 2 Randweg N266 Nederweert

Nieuwsbrief 2 Randweg N266 Nederweert
Randweg N266 Nederweert


Op 25 juni vond een overleg plaats met belanghebbenden rond de Randweg N266 Nederweert. Doel van de avond was te komen tot een werkgroep stakeholders. Deze groep speelt o.a. een belangrijke rol in het samen bepalen van randvoorwaarden waaraan de nieuwe weg moet voldoen.

De bijeenkomst in verenigingsgebouw Le Winne was een vervolg op de drukke informatieavond van 4 juni. Aanwezigen konden zich toen opgeven voor de werkgroep.

Voorstellen
Na een woord van welkom door wethouder Jacobs gaf de heer Graaf, projectleider namens de provincie, aan de hand van een presentatie een toelichting op het project en stelden de aanwezigen zich aan elkaar voor. Iedereen gaf aan wie ze vertegenwoordigden en of zij actief betrokken willen zijn in de werkgroep stakeholders.

Categorieën
Na de voorstelronde werd de werkgroep geformeerd. In totaal zullen vijftien groeperingen/organisaties zijn vertegenwoordigd in de werkgroep, verdeeld over de categorieën ‘Algemeen’, ‘Natuur & Milieu’, ‘Dorpsraden/Wijkraden/Buurtcomités’ en ‘Landbouw en werkgevers’. De lijst met stakeholders kunt u onder aan deze nieuwsbrief downloaden.

Plan van aanpak
In de eerstvolgende bijeenkomst worden aan de hand van een plan van aanpak de spelregels en de werkwijze van de werkgroep stakeholders aan de orde gesteld. De vergaderfrequentie voor de werkgroep wordt gemiddeld eenmaal per twee maanden. In het begin zal dat intensiever zijn. De eerst volgende bijeenkomst is in de tweede helft van augustus.

Belangen
De provincie en de gemeente geven in het proces rond de Randweg N266 Nederweert nadrukkelijk de belangen en wensen van betrokkenen en burgers een stem. Informeren doen we onder andere via deze nieuwsbrief en via het Gemeente Contact. Heeft u tips of suggesties rond de communicatie, neem dan contact op met Marcel Tinnemans, team Communicatie van de gemeente Nederweert, tel (0495) 677 111. U kunt ook contact opnemen met een van de stakeholders.