Nieuwsbrief 17 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 17 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Nieuwsbrief 17 Wegverbinding A2-N266 Nederweert
Wegverbinding A2/N266 Nederweert

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de Randweg N266 Nederweert beoordeeld. De Commissie spreekt haar waardering uit over de kwaliteit van het milieueffectrapport. Het rapport bevat ruim voldoende informatie om een afweging tussen de alternatieven te maken.

Maatregelen

Volgende de Commissie laat het rapport zien dat voor alle tracé-alternatieven schade kan optreden in één of meer van de natuurgebieden ‘Weerter-en Budelbergen & Rinselven’, ‘Sarsven en De Banen’ en ‘Groote Peel’. Het rapport maakt ook duidelijk dat maatregelen om deze schade te voorkomen effectief en uitvoerbaar zijn. De Commissie adviseert deze maatregelen in de volgende fase van het project verder uit te werken.

Adviseren

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval de Provinciale Staten van Limburg - besluit over het project. U kunt hier het toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. en de aanbiedingsbrief downloaden. Kijk voor meer informatie ook op www.commissiemer.nl.

Raadsvergadering

Op dinsdag 28 oktober buigt de gemeenteraad van Nederweert zich over de voorkeursvariant van het college. De politieke partijen nemen dan geen besluit over een nieuwe randweg, maar formuleren een zwaarwegend advies voor de provincie, de wegbeheerder van de N266. In het tweede kwartaal van 2015 neemt Provinciale Staten een besluit waarna iedereen de kans krijgt om in een formele procedure zijn zienswijze kenbaar te maken. De raadsvergadering begint om 19.00 uur.