Nieuwsbrief 16 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 16 Wegverbinding A2-N266 Nederweert

Nieuwsbrief 16 Wegverbinding A2-N266 Nederweert
Wegverbinding A2/N266 Nederweert


In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat het college van burgemeester en wethouders van Nederweert de gemeenteraad adviseert om haar voorkeur uit te spreken voor een randweg ten zuiden van Brug 14. Er wordt al jaren gesproken over het verbeteren van de verbinding tussen de A2 en N266. De raadsvergadering op dinsdag 28 oktober vormt opnieuw een belangrijk moment in het traject.

Bijna vier miljoen voertuigen rijden er jaarlijks dwars door de kernen Nederweert en Budschop over de provinciale N266. Een fors aantal. Het verkeer zorgt voor onveilige situaties en belemmert de leefbaarheid en bereikbaarheid van de twee dorpskernen die van oudsher bij elkaar horen. Nederweert en Budschop zijn gescheiden door een drukke verkeersweg terwijl ze door water en groen verbonden kunnen zijn.

Noodzaak

De voltallige gemeenteraad van Nederweert erkent al sinds jaar en dag de noodzaak van een betere aansluiting tussen de A2 en de N266 richting Helmond. Het grootste struikelblok om aan een oplossing te kunnen werken- de financiën - is weggenomen. De gemeente Nederweert (5 miljoen), de regio Midden-Limburg (5 miljoen) en de provincie als wegbeheerder (10 miljoen) hebben samen een budget van 20 miljoen euro gereserveerd.

Duurzaam

Met de toezegging van de regio en de provincie heeft Nederweert de kans om de doelstellingen, het verbeteren van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in Nederweert, duurzaam te verbeteren. Nederweert en Budschop worden meer op een natuurlijke manier met elkaar verbonden. De kanaalzone kan op termijn ontwikkeld worden tot een groen verblijfsgebied waar mensen in alle rust kunnen wandelen.

Voorkeur voor randweg

De afgelopen maanden zijn diverse alternatieven en varianten voor wegtracés op alle mogelijke effecten onderzocht. Zowel oplossingen voor de huidige N266 als nieuwe wegverbindingen. Nu alle voors en tegens zorgvuldig zijn afgewogen, adviseert het college dat een randweg de doelstellingen het beste kan verwezenlijken. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een nieuwe provinciale weg ten zuiden van Brug 14. Een randweg die via het gebied Bosserstraat, Bloemerstraat, Strateris en de Heerweg met de Randweg West en de A2 wordt verbonden.

Kosten

In de voorkeursvariant wordt het laatste stuk van de Bredeweg afgesloten en komt er voor landbouw- en bestemmingsverkeer een parallelweg tussen de Heerweg en Randweg Zuid. Om de veiligheid van overstekende fietsers op de N275 te verbeteren, worden er ook een fietsbrug over en een ongelijkvloerse kruising onder de bestaande Randweg Zuid aangelegd. De totale kosten van het project worden nu geraamd op 18,5 miljoen euro. Dat is binnen het beschikbare budget van 20 miljoen. In dat bedrag zijn ook kosten meegenomen voor eventuele planschade en maatregelen die nodig zijn om de overlast voor omwonenden te beperken.

Procedure

De raad buigt zich op dinsdag 28 oktober over de voorkeursvariant van het college. Voor de goede orde: de politieke partijen nemen dan geen besluit over een nieuwe randweg, maar formuleren een zwaarwegend advies voor de provincie, de wegbeheerder van de N266. In het tweede kwartaal van 2015 neemt Provinciale Staten een besluit waarna iedereen de kans krijgt om in een formele procedure zijn zienswijze kenbaar te maken. De raadsvergadering begint om 19.00 uur. Meer informatie over het project is te vinden op www.nederweert.nl.