Nieuwsbrief 10a Randweg N266 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 10a Randweg N266 Nederweert

Nieuwsbrief 10a Randweg N266 Nederweert
Randweg N266 Nederweert


Wegverbinding A2/N266 Nederweert

In aanvulling op de nieuwsbrief van vorige week ontvangt u onderstaande informatie.

In de recente publicatie in het Gemeente Contact, op de website en in de nieuwsbrief is het gezamenlijk standpunt van 14 stakeholders weergegeven dat de varianten 1A en 1B de enige juiste oplossing zijn. Daarbij is de volgende toelichting gegeven:

 1. Geen problemen oplossen door nieuwe problemen te creëren
 2. Is het verantwoord om zoveel van het gemeenschapsgeld (€ 5 miljoen) aan de N266 te besteden, of zijn er toch dringender zaken?
   

Uitgebreidere onderbouwing
Voor de volledigheid is onderstaand een uitgebreidere onderbouwing van het gezamenlijk advies van de 14 stakeholders weergegeven:

 • Er bestaat geen noodzaak voor de verlegging van de N266. Een eerdere studie toont dit aan
 • Met de varianten 1A en 1B wordt de barrière (uit Masterplan) tussen Nederweert en Budschop grotendeels opgeheven
 • De varianten 1A en 1B hebben nagenoeg geen negatieve effecten op de natuur
 • Een eventuele randweg leidt tot langere reistijden in het buitengebied, een afname van de verkeersveiligheid en barrièrewerking ter plaatse
 • Het onderhouden van sociale contacten wordt hierdoor tevens bemoeilijkt
 • Ook wordt de bereikbaarheid van het buitengebied voor de bewoners uit de kern en recreanten bemoeilijkt
 • Een randweg leidt tot aantasting van de natuurgebieden, een negatieve beïnvloeding van de beschermde soorten, een toename van het verkeer op de Booldersdijk Noord en een verhoogde stikstofdepositie, welke op dit moment al te hoog is.
   

14 stakeholders
De 14 stakeholders zijn Lage Kuilen e.o; Milieufederatie Limburg; Buurtvereniging Boeket; Stichting Gezond en Leefbaar Milieu Nederweert; Stichting Leefbaar buitengebied Nederweert; Buurtschap Molenweg-Ouwijck; LLTB Weerterland; WBE de Oude Graaf; Buurtvereniging Bosserstraat; Dorpsraad Laar; Fietsersbond; LLTB Roermond; Dorpsoverleg Someren-Heide en Cumela.