Nieuwsbrief 1 Randweg N266 Nederweert

Home > Nieuwsbrieven Project N266 - N275 Nederweert > Nieuwsbrief 1 Randweg N266 Nederweert

Nieuwsbrief 1 Randweg N266 Nederweert
Randweg N266 Nederweert


Op maandag 4 juni bezochten circa 180 belangstellenden de informatieavond over de Randweg N266 Nederweert. De provincie en de gemeente gaven aan in het proces nadrukkelijk de belangen en wensen van betrokkenen en burgers een stem te geven. Daarvoor wordt een werkgroep Stakeholders opgericht. Op maandagavond 25 juni is het eerste overleg met de groep.

Stakeholders zijn een afvaardiging van een belangengroep. Denk bijvoorbeeld aan de Milieufederatie, de LLTB, buurtverenigingen, de Fietsersbond of een groep bewoners.

Uitgenodigd
De provincie Limburg en de gemeente hadden al een groot aantal stakeholders in beeld gebracht. Na de infoavond op 4 juni is de lijst compleet gemaakt. Alle stakeholders zijn inmiddels schriftelijk uitgenodigd voor de avond van 25 juni a.s.

Niet uitgenodigd?
Vertegenwoordigt u een groep belanghebbenden, bent u nog niet uitgenodigd en wilt u alsnog aanschuiven tijdens het eerste stakeholdersoverleg? Neem dan contact op met projectleider Gaston Graaf van de provincie Limburg, gao.graaf@prvlimburg.nl, tel. 043-3898918.

Lijst definitief
Na het overleg zal de stakeholderslijst definitief worden gemaakt en op deze site komen te staan. Uiteraard informeren we u ook via deze nieuwsbrief.