Nevenfuncties burgemeester

Home > Nevenfuncties burgemeester

Nevenfuncties burgemeester

Functie Naam bedrijf/organisatie Bezoldigd  Uit hoofde
van functie
Voorzitter Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL) Nee Nee
Bestuurslid     Coöperatie Verbindend Leiden                             Nee Nee