Groenbeleidsplan

Home > Groenbeleidsplan

Groenbeleidsplan

Dit groenbeleidsplan beschrijft onze visie op het openbaar groen van Nederweert. Het plan dient als toetsingskader en leidraad voor projecten waarbij groenvoorzieningen een onderdeel zijn, of kunnen zijn. Anders geformuleerd: als de gemeente of externe partijen plannen maken voor nieuwe aanleg, herinrichting, renovatie of onderhoud in of van de openbare ruimte, dan verwerken ze de thema’s en uitgangspunten uit het groenbeleidsplan zo veel als mogelijk.

Lees meer op de website Groenbeheersplan Nederweert

Te downloaden: