Griffier

Home > Griffier

Griffier

De griffier ondersteunt de raad, de voorzitter en zijn leden, de fracties, de door de raad ingestelde commissies en het presidium bij hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol. De griffier wordt ondersteund door een griffiemedewerker. Samen vormen zij de griffie.

De belangrijkste taak van de griffie is het adviseren en logistiek ondersteunen van de gemeenteraad en zijn commissies. De griffie zorgt er onder meer voor dat vergaderingen van de gemeenteraad in goede banen worden geleid, dat de informatievoorziening van en naar raad goed verloopt en dat de vergaderagenda’s samengesteld worden. De griffier is te bereiken via: griffier@nederweert.nl of telefoonnummer (0495) 677 111.