Gemeenteraadsverkiezingen en referendum

Home > Gemeenteraadsverkiezingen en referendum

Gemeenteraadsverkiezingen en referendum

Gemeenteraadsverkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Kijk hier voor een terugblik op de verkiezingsdag.

Elke stem telt, dus maak gebruik van uw recht om direct invloed uit te oefenen op de samenstelling van de Nederweerter gemeenteraad. De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast en beslist hoe het geld besteed wordt. Daarnaast controleert de raad het college van burgemeester en wethouders.

Het aantal leden van de gemeenteraad is afhankelijk van het aantal inwoners. De gemeente Nederweert heeft 17 raadsleden. De leden worden elke vier jaar met de gemeenteraadsverkiezingen door stemgerechtigde inwoners gekozen. In Nederweert bestaat de huidige coalitie uit CDA en VVD en de oppositie uit PvdA en JAN.

In Nederweert doen vijf partijen mee aan de komende gemeenteraadsverkiezingen: CDA, JAN, VVD, Nederweert Anders en D66.

Referendum

Op woensdag 21 maart 2018 vindt ook een referendum plaats. Dit referendum gaat over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

In deze wet staan de bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). U kunt bij het referendum vóór of tegen deze wet stemmen.