Gemeenteblad Nederweert 2019-03 Verordening maatschappelijke ondersteuning Nederweert 2020

Home > Gemeenteblad > Gemeenteblad Nederweert 2019-03 Verordening maatschappelijke ondersteuning Nederweert 2020

Gemeenteblad Nederweert 2019-03 Verordening maatschappelijke ondersteuning Nederweert 2020

De gemeenteraad van Nederweert heeft in de vergadering van 19 november 2019 de Verordening maatschappelijke ondersteuning Nederweert 2020, met bijbehorende toelichting, vastgesteld. Deze verordening regelt de wijze waarop de gemeente omgaat met ondersteuningsvragen van burgers die op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt gedaan. Een voorbeeld is de procedure om in aanmerking te komen voor een maatwerkvoorziening. Ook regelt de verordening de wijze waarop de hoogte van een persoonsgebonden budget wordt vastgesteld. De verordening treedt in werking op 1 januari 2020. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Noud Kessels van het team Samenleving Sociaal.