Gemeenteblad Nederweert 2019-02 Verordening op de rekenkamercommissie 2019

Home > Gemeenteblad > Gemeenteblad Nederweert 2019-02 Verordening op de rekenkamercommissie 2019

Gemeenteblad Nederweert 2019-02 Verordening op de rekenkamercommissie 2019

De gemeenteraad heeft op 19 november 2019 de Verordening op de rekenkamercommissie 2019 vastgesteld. Het gaat om een actualisatie van de verordening uit 2008. In de Gemeentewet staat dat gemeenten regels dienen vast te stellen voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie als zij geen rekenkamer instellen. Deze regels liggen vast in de Verordening op de rekenkamercommissie. De verordening was toe aan een actualisatie. 

De actualisering betreft met name het vastleggen van procedurele afspraken tussen gemeenteraad en rekenkamercommissie in artikel 10 en artikel 11 van de verordening. Verder is de bepaling over de vergoeding voor de leden van de rekenkamercommissie aangepast en zijn enkele tekstuele wijzigingen doorgevoerd.

De verordening treedt in werking met ingang van de dag van de officiƫle bekendmaking. U kunt de verordening inzien bij de infobalie tijdens openingstijden en verder op afspraak. De verordening is ook digitaal raadpleegbaar via www.nederweert.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffier.