Gemeenteblad Nederweert 2019-01 Verordening Starterslening gemeente Nederweert 2019

Home > Gemeenteblad > Gemeenteblad Nederweert 2019-01 Verordening Starterslening gemeente Nederweert 2019

Gemeenteblad Nederweert 2019-01 Verordening Starterslening gemeente Nederweert 2019

De gemeenteraad heeft op 9 juli 2019 de Verordening Starterslening gemeente Nederweert 2019 vastgesteld. Het gaat om een actualisatie van de Verordening stimuleringsfonds starterslening gemeente Nederweert 2018. In de verordening staan voorschriften die aangeven wanneer u voor een starterslening voor de koop van een woning in aanmerking komt. De belangrijkste wijziging is de koopsom van de woning waarvoor de starterslening wordt aangevraagd. Deze mag maximaal € 185.000,- bedragen. In de oude verordening was dit €173.000,- voor een bestaande woning en € 180.000,- voor een nieuwbouwwoning.

De verordening treedt in werking op de dag na de officiële bekendmaking. U kunt de verordening inzien bij de infobalie, tijdens openingstijden en verder op afspraak. De verordening is ook digitaal raadpleegbaar via www.nederweert.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van team Samenleving Fysiek.