Gemeenteblad Nederweert 2018-14 Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Nederweert 2018

Home > Gemeenteblad > Gemeenteblad Nederweert 2018-14 Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Nederweert 2018

Gemeenteblad Nederweert 2018-14 Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Nederweert 2018

De gemeenteraad heeft op 9 oktober 2018 de Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Nederweert 2018 gewijzigd vastgesteld. Het betreft een actualisatie, zodat de verordening o.a. beter aansluit bij gewijzigde wettelijke regelgeving. U kunt de verordening inzien bij de infobalie in het gemeentehuis of digitaal raadplegen op www.nederweert.nl. De verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van Team Samenleving.