Gemeenteblad Nederweert 2018-13 Verordening Starterslening gemeente Nederweert 2018

Home > Gemeenteblad > Gemeenteblad Nederweert 2018-13 Verordening Starterslening gemeente Nederweert 2018

Gemeenteblad Nederweert 2018-13 Verordening Starterslening gemeente Nederweert 2018

De gemeenteraad heeft op 9 oktober 2018 de Verordening Starterslening gemeente Nederweert 2018 vastgesteld. Het betreft een actualisatie van de Verordening stimuleringsfonds starterslening gemeente Nederweert 2013. In de verordening staan voorschriften die aangeven wanneer u in aanmerking komt voor een starterslening voor de koop van een woning. U kunt de verordening inzien bij de infobalie in het gemeentehuis of digitaal raadplegen op www.nederweert.nl. De verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van Team Samenleving.