Gemeenteblad Nederweert 2018-09 Verordening op de vertrouwenscommissie voor de benoeming van de burgemeester en het voeren van klankbordgesprekken

Home > Gemeenteblad > Gemeenteblad Nederweert 2018-09 Verordening op de vertrouwenscommissie voor de benoeming van de burgemeester en het voeren van klankbordgesprekken

Gemeenteblad Nederweert 2018-09 Verordening op de vertrouwenscommissie voor de benoeming van de burgemeester en het voeren van klankbordgesprekken

De gemeenteraad heeft op 9 oktober 2018 de Verordening op de vertrouwenscommissie voor de benoeming van de burgemeester en het voeren van klankbordgesprekken vastgesteld. De verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking. U kunt de verordening voor de duur van zes weken inzien bij de infobalie, tijdens openingstijden en verder op afspraak. De verordening is ook digitaal raadpleegbaar op www.nederweert.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffier Esther Schrier, tel. (0495) 677111.