Gemeenteblad Nederweert 2018-07 Algemene plaatselijke verordening Nederweert 2018

Home > Gemeenteblad > Gemeenteblad Nederweert 2018-07 Algemene plaatselijke verordening Nederweert 2018

Gemeenteblad Nederweert 2018-07 Algemene plaatselijke verordening Nederweert 2018

De gemeenteraad heeft op 4 september 2018 de wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Nederweert 2018 (APV) vastgesteld. Een aantal artikelen zijn gewijzigd vanwege ontwikkelingen in de rechtspraak en wetswijzigingen. Verder was een actualisatie nodig door onder andere de op 1 juli 2017 in werking getreden Wet aanpak woonoverlast en het op 1 januari 2018 in werking getreden Besluit ‘brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen’ (Besluit).

Door inwerkingtreding van het Besluit vervallen de (meeste) bepalingen in de Brandbeveiligingsverordening 2012. De overige bepalingen zijn ondergebracht in de APV. De Brandbeveiligingsverordening 2012 wordt daardoor ingetrokken. Nu de Brandbeveiligingsverordening wordt ingetrokken, wordt de verwijzing naar de Brandveiligheidsverordening in de Bouwverordening geschrapt.

De APV treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt. U kunt de verordening digitaal raadplegen via www.overheid.nl en www.nederweert.nl. Voor meer informatie kunt u terecht bij het team AJBZ.