Gemeenteblad Nederweert 2018-05 Verordening leerlingenvervoer gemeente Nederweert

Home > Gemeenteblad > Gemeenteblad Nederweert 2018-05 Verordening leerlingenvervoer gemeente Nederweert

Gemeenteblad Nederweert 2018-05 Verordening leerlingenvervoer gemeente Nederweert

De gemeenteraad heeft op 8 mei 2018 de Verordening leerlingenvervoer Nederweert 2014 gewijzigd vastgesteld. Met deze verordening wordt invulling gegeven aan de gemeentelijke wettelijke taak op het gebied van leerlingenvervoer (artikel 4 Wet op het primair onderwijs, artikel 4 Wet op de expertisecentra en artikel 4 Wet op het voortgezet onderwijs). De verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking. U kunt de verordening voor de duur van zes weken inzien bij de infobalie, tijdens openingstijden en verder op afspraak. De verordening is ook digitaal raadpleegbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sylvia Broekmans van het team Samenleving Sociaal, telefoonnummer (0495) 677111.