Gemeenteblad Nederweert 2018-03 Controleverordening gemeente Nederweert 2018 (art. 213)

Home > Gemeenteblad > Gemeenteblad Nederweert 2018-03 Controleverordening gemeente Nederweert 2018 (art. 213)

Gemeenteblad Nederweert 2018-03 Controleverordening gemeente Nederweert 2018 (art. 213)

De gemeenteraad heeft op 13 maart 2018 de Controleverordening gemeente Nederweert 2018 vastgesteld. Het betreft de verordening op de uitgangspunten voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiƫle organisatie van de gemeente Nederweert. De verordening treedt in werking na publicatie en bekendmaking, met dien verstande dat zij van toepassing is op de accountantscontrole van de jaarrekening (en deelverantwoordingen) van het verslagjaar 2018 en later. De verordening is ook digitaal raadpleegbaar via www.overheid.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van het team Financiƫn.