Gemeenteblad Nederweert 2018-02 Verordening maatschappelijke ondersteuning Nederweert 2018

Home > Gemeenteblad > Gemeenteblad Nederweert 2018-02 Verordening maatschappelijke ondersteuning Nederweert 2018

Gemeenteblad Nederweert 2018-02 Verordening maatschappelijke ondersteuning Nederweert 2018

De gemeenteraad van Nederweert heeft in de vergadering van 19 december 2017 de Verordening maatschappelijke ondersteuning Nederweert 2018, met bijbehorende toelichting, vastgesteld. Deze verordening regelt de wijze waarop de gemeente omgaat met ondersteuningsvragen van burgers die op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt gedaan. Een voorbeeld is de procedure om in aanmerking te komen voor een maatwerkvoorziening Ook regelt de verordening de wijze waarop de hoogte van een persoonsgebonden budget wordt vastgesteld. De verordening is in werking getreden op 1 januari 2018. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ger Odekerken van het team Samenleving.