Gemeenteblad Nederweert 2018-01 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Nederweert 2018

Home > Gemeenteblad > Gemeenteblad Nederweert 2018-01 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Nederweert 2018

Gemeenteblad Nederweert 2018-01 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Nederweert 2018

De gemeenteraad heeft op 19 december 2017 de vernieuwde Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Nederweert 2018 vastgesteld. De individuele inkomenstoeslag is een inkomensondersteunende maatregel voor inwoners die langere tijd een laag inkomen hebben en hierin geen verbetering verwachten. Met het in werking treden van deze nieuwe verordening per 1 januari 2018 vervalt de verordening individuele inkomenstoeslag 2015. De verordening is digitaal raadpleegbaar via www.nederweert.nl en www.overheid.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rachel Smeelen van het team Samenleving.