Gemeenteblad Nederweert 2017-17 Verordening Jeugdhulp gemeente Nederweert 2018

Home > Gemeenteblad > Gemeenteblad Nederweert 2017-17 Verordening Jeugdhulp gemeente Nederweert 2018

Gemeenteblad Nederweert 2017-17 Verordening Jeugdhulp gemeente Nederweert 2018

De gemeenteraad heeft op 19 december 2017 de Verordening Jeugdhulp gemeente Nederweert 2018 vastgesteld. De verordening treedt in werking op 1 januari 2018. De verordening voorziet in regels over de toegang tot hulp, pgb’s, klachtenregeling, vertrouwenspersoon en richtlijnen voor het vaststellen van tarieven voor jeugdhulp. Nadere beleidsregels zijn door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld eveneens op 19 december 2017. Deze geven nadere richting aan de hoogte van pgb’s en de toegang tot hulp. Voor meer informatie kunt u terecht bij Josephien Tullemans van het team samenleving.