Gemeenteblad Nederweert 2017-14 Verordening toeristenbelasting 2018

Home > Gemeenteblad > Gemeenteblad Nederweert 2017-14 Verordening toeristenbelasting 2018

Gemeenteblad Nederweert 2017-14 Verordening toeristenbelasting 2018

De gemeenteraad heeft op 19 december 2017 een aantal belastingverordeningen en -tarieven vastgesteld. Het gaat om de verordening Onroerende-zaakbelastingen 2018, de Legesverordening 2018, de verordening Hondenbelasting 2018, de verordening Toeristenbelasting 2018, de verordening Rioolheffing 2018, de verordening Rioolaansluitrecht 2018, de verordening Lijkbezorgingsrechten 2018 en de verordening Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2018. Deze verordeningen en bijbehorende tarieventabellen treden per 1 januari 2018 in werking. Vanaf 1 januari 2018 zijn de nieuwe verordeningen digitaal te raadplegen via www.nederweert.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van het team Financiën.