Gemeenteblad Nederweert 2017-07 Financiële verordening gemeente Nederweert 2018

Home > Gemeenteblad > Gemeenteblad Nederweert 2017-07 Financiële verordening gemeente Nederweert 2018

Gemeenteblad Nederweert 2017-07 Financiële verordening gemeente Nederweert 2018

De gemeenteraad heeft op 19 december 2017 de financiële verordening gemeente Nederweert 2018 vastgesteld. Het betreft de verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Nederweert. Deze verordening treedt per 1 januari 2018 in werking. Vanaf 1 januari 2018 is de nieuwe verordening digitaal raadpleegbaar via www.nederweert.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van het team Financiën.