Gemeenteblad Nederweert 2017-06 Verordening Geurhinder en veehouderij Nederweert 2017

Home > Gemeenteblad > Gemeenteblad Nederweert 2017-06 Verordening Geurhinder en veehouderij Nederweert 2017

Gemeenteblad Nederweert 2017-06 Verordening Geurhinder en veehouderij Nederweert 2017

De gemeenteraad heeft op 14 november 2017 de Verordening Geurhinder en veehouderij Nederweert 2017 vastgesteld. Deze verordening heeft tot doel de geurbelasting in Nederweert verder terug te dringen. Hiertoe zijn er gebieden vastgesteld waarvoor een maximale geurnorm is opgenomen. Voor een gedeelte van deze gebieden geldt een norm die strenger is dan de wettelijk voorgeschreven norm. De gebieden met bijbehorende normen zijn zowel in de verordening als op een bijbehorende kaart weergegeven. De verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

U kunt de verordening gedurende zes weken inzien bij de infobalie, tijdens openingsuren en verder op afspraak. De verordening is ook digitaal raadpleegbaar op onze website. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daphne Kempkens-Utens van het team Samenleving.