Gemeenteblad Nederweert 2017-05 Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Nederweert 2017

Home > Gemeenteblad > Gemeenteblad Nederweert 2017-05 Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Nederweert 2017

Gemeenteblad Nederweert 2017-05 Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Nederweert 2017

De gemeenteraad heeft op 26 september 2017 de Re-integratieverordening Participatiewet 2017 vastgesteld. Door twee wetswijzigingen moest de verordening worden aangepast. In de Re-integratieverordening zijn de spelregels met betrekking tot de inzet van diverse instrumenten om personen met een uitkering en niet-uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen vastgelegd. Ook is hierin de verplichting om beschut werk aan te bieden verwerkt. De verordening treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot 1 januari 2017.

U kunt de verordening gedurende zes weken inzien bij de infobalie, tijdens openingstijden en verder op afspraak. De verordening is ook digitaal raadpleegbaar op onze website. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rachel Smeelen van het team Samenleving.