Gemeenteblad Nederweert 2017-04 Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Nederweert 2017

Home > Gemeenteblad > Gemeenteblad Nederweert 2017-04 Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Nederweert 2017

Gemeenteblad Nederweert 2017-04 Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Nederweert 2017

De gemeenteraad heeft op 26 september 2017 de Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2017 vastgesteld. Door twee wetswijzigingen moest de verordening worden aangepast. In de verordening loonkostensubsidie is een wetswijziging verwerkt, zodat mensen met een arbeidsbeperking eenvoudiger in het doelgroepenregister worden opgenomen. De verordening treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot 1 januari 2017.

U kunt de verordening gedurende zes weken inzien bij de infobalie, tijdens openingstijden en verder op afspraak. De verordening is ook digitaal raadpleegbaar op onze website. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rachel Smeelen van het team Samenleving.