Gemeenteblad Nederweert 2017-03 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Nederweert 2017

Home > Gemeenteblad > Gemeenteblad Nederweert 2017-03 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Nederweert 2017

Gemeenteblad Nederweert 2017-03 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Nederweert 2017

De gemeenteraad heeft op 6 juni 2017 de nieuwe Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Nederweert 2017 vastgesteld. Op basis van advies van de landelijke klankbordgroep, andere inzichten en correctie van onvolkomenheden was een actualisatie van de oude verordening noodzakelijk c.q. gewenst. De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (VVHO) heeft als doel de in de Wet Primair Onderwijs (WPO) vastgelegde zorgplicht van de gemeente voor onderwijshuisvesting nader te regelen. In de verordening staan daarom regels voor zowel schoolbesturen in het basisonderwijs als gemeente ten aanzien van voorzieningen als onderhoud, uitbreiding en nieuwbouw. De verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2017.

U kunt de verordening gedurende zes weken inzien bij de infobalie, tijdens openingstijden en verder op afspraak. De verordening is ook digitaal raadpleegbaar op onze website. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sylvia Broekmans van het team Maatschappelijke Ontwikkeling.