Gemeenteblad Nederweert 2016-13 Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Nederweert

Home > Gemeenteblad > Gemeenteblad Nederweert 2016-13 Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Nederweert

Gemeenteblad Nederweert 2016-13 Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Nederweert

De gemeenteraad heeft op 15 november 2016 de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Nederweert vastgesteld. Deze verordening bevat regels waaraan de kwaliteit van uitvoering van vergunningverlening en toezicht en handhaving van taken op gebied van omgevingsrecht moet voldoen. Met de vaststelling van deze verordening wordt deze kwaliteit geborgd met als uiteindelijk doel verdere professionalisering en een veilige en gezonde leefomgeving. De verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

U kunt de verordening inzien bij de infobalie, tijdens openingstijden of op afspraak. De verordening is ook digitaal raadpleegbaar op www.nederweert.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hugo Laveaux van het team Ruimte en Wonen.