Gemeenteblad Nederweert 2016-09 Verordening rioolaansluitrecht 2017

Home > Gemeenteblad > Gemeenteblad Nederweert 2016-09 Verordening rioolaansluitrecht 2017

Gemeenteblad Nederweert 2016-09 Verordening rioolaansluitrecht 2017

De gemeenteraad heeft op 13 december 2016 een aantal belastingverordeningen en -tarieven vastgesteld. Het gaat om de verordening Onroerende zaakbelastingen 2017, de Legesverordening 2017, de verordening Hondenbelasting 2017, de verordening Toeristenbelasting 2017, de verordening Rioolheffing 2017, de verordening Rioolaansluitrecht 2017, de verordening Lijkbezorgingsrechten 2017 en de verordening Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017. Deze verordeningen en bijbehorende tarieventabellen zullen per 1 januari 2017 in werking treden.

De verordeningen zijn opgenomen in de bundel Belastingverordeningen/beleidsregels. U kunt deze inzien bij de infobalie. Vanaf 1 januari 2017 zijn de verordeningen digitaal te raadplegen via www.nederweert.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van het team Financiën.