Gemeenteblad Nederweert 2016-04 Financiële beheersverordening gemeente Nederweert 2017

Home > Gemeenteblad > Gemeenteblad Nederweert 2016-04 Financiële beheersverordening gemeente Nederweert 2017

Gemeenteblad Nederweert 2016-04 Financiële beheersverordening gemeente Nederweert 2017

De gemeenteraad heeft op 13 december 2016 de financiële beheersverordening vastgesteld. Het betreft de verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Nederweert. Deze verordening zal per 1 januari 2017 in werking treden.

Deze verordening kunt u inzien bij de infobalie. Vanaf 1 januari 2017 is de verordening digitaal te raadplegen via www.nederweert.nl. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de medewerkers van het team Financiën.