Gemeenteblad Nederweert 2016-03 Erfgoedverordening Nederweert 2016

Home > Gemeenteblad > Gemeenteblad Nederweert 2016-03 Erfgoedverordening Nederweert 2016

Gemeenteblad Nederweert 2016-03 Erfgoedverordening Nederweert 2016

De gemeenteraad heeft op 27 september 2016 de Erfgoedverordening Nederweert 2016 vastgesteld. Met de vaststelling van de nieuwe verordening is de Erfgoedverordening Nederweert (vastgesteld op 28 september 2010) ingetrokken. Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden. De Erfgoedwet vervangt een aantal bestaande wetten zoals de Monumentenwet en de Wet tot behoud van cultuurbezit. Door de nieuwe Erfgoedwet diende de Erfgoedverordening Nederweert aangepast en vervangen te worden. De Erfgoedverordening Nederweert 2016 vervangt de Erfgoedverordening Nederweert. De Erfgoedverordening Nederweert 2016 treedt in werking direct na publicatie.

U kunt de verordening inzien bij de infobalie, tijdens openingstijden en verder op afspraak. De verordening is ook digitaal raadpleegbaar via www.nederweert.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer H. van de Kerkhof van het team Samenleving.