Gemeenteblad Nederweert 2016-02 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 2015

Home > Gemeenteblad > Gemeenteblad Nederweert 2016-02 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 2015

Gemeenteblad Nederweert 2016-02 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 2015

De gemeenteraad heeft op 15 maart 2016 artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Nederweert gewijzigd vastgesteld. Binnen de categorie van meldingsplichtige evenementen zijn enkele verruimingen aangebracht. De wijziging treedt de dag na bekendmaking in werking.

U kunt de verordening inzien bij de infobalie, tijdens openingstijden of op afspraak. De verordening is ook raadpleegbaar op www.nederweert.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Lucassen van het team AJBZ.