Gemeenteblad Nederweert 2016-01 Verordening leges 2016

Home > Gemeenteblad > Gemeenteblad Nederweert 2016-01 Verordening leges 2016

Gemeenteblad Nederweert 2016-01 Verordening leges 2016

Rectificatie artikelen tarieventabel Legesverordening 2016

De gemeenteraad heeft op 15 december 2015 de Legesverordening 2016 en de bijbehorende tarieventabel vastgesteld. Per abuis zijn in de tarieventabel artikelen foutief vermeld. Onderstaande twee artikelen komen te vervallen:

  • artikel 2.3.3.2 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo voor een bepaalde termijn van het bestemmingsplan of de beheersverordening is toegepast (tijdelijke afwijking) € 400,00
  • artikel 2.3.4.4 indien artikel 2.12, eerste lid onder a onder 2º, van de Wabo voor een bepaalde termijn van het bestemmingsplan of de beheersverordening is toegepast (tijdelijke afwijking) € 560,00

De verordening en bijbehorende tarieventabel zijn op 1 januari 2016 met terugwerkende kracht in werking getreden.

U kunt de verordening en bijbehorende tarieventabel inzien bij de infobalie, tijdens openingstijden of op afspraak. De verordening is ook raadpleegbaar op deze website. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de medewerkers van het team Financiën.