Gemeenteblad Nederweert 2015-12 Verordening lijkbezorgingsrechten 2016

Home > Gemeenteblad > Gemeenteblad Nederweert 2015-12 Verordening lijkbezorgingsrechten 2016

Gemeenteblad Nederweert 2015-12 Verordening lijkbezorgingsrechten 2016

De gemeenteraad heeft op 15 december 2015 een aantal belastingverordeningen en -tarieven vastgesteld. Het gaat om de verordening Onroerende zaakbelastingen 2016, de Legesverordening 2016, de verordening Hondenbelasting 2016, de verordening Toeristenbelasting 2016, de verordening Rioolheffing 2016, de verordening Rioolaansluitrecht 2016, de verordening Lijkbezorgingsrechten 2016 en de verordening Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2016. Deze verordeningen en bijbehorende tarieventabellen zullen per 1 januari 2016 in werking treden.

De verordeningen zijn opgenomen in de bundel Belastingverordeningen/beleidsregels. U kunt deze inzien bij de infobalie. Vanaf 1 januari 2016 zijn de nieuwe verordeningen digitaal te raadplegen via www.nederweert.nl. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de medewerkers van het team Financiën, telefoonnummer (0495) 677 111.