Gemeenteblad Nederweert 2015-09 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Nederweert 2014

Home > Gemeenteblad > Gemeenteblad Nederweert 2015-09 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Nederweert 2014

Gemeenteblad Nederweert 2015-09 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Nederweert 2014

De gemeenteraad heeft op 29 september 2015 de Algemene Plaatselijke Verordening Nederweert 2014 gewijzigd vastgesteld. In de verordening zijn afdeling 7 van hoofdstuk 2 m.b.t. evenementen en hoofdstuk 3, Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen, geheel vernieuwd.

Daarnaast zijn regels opgenomen over gebiedsontzeggingen, carbidschieten en het langdurig laten liggen van landbouwplastic, is een ventverbod ingevoerd en een verbod op happy hours. Verder zijn enkele kleinere tekstuele wijzigingen aangebracht. De verordening treedt de dag na bekendmaking in werking. De regeling rond evenementen treedt per 1 januari 2016 in werking.

U kunt de gewijzigde verordening onderstaand downloaden of inzien bij de infobalie, tijdens openingstijden of op afspraak. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met M. Lucassen van het team AJBZ.