Gemeenteblad Nederweert 2015-08 Aanpassing Verordening stimuleringsfonds starterslening gemeente Nederweert 2013

Home > Gemeenteblad > Gemeenteblad Nederweert 2015-08 Aanpassing Verordening stimuleringsfonds starterslening gemeente Nederweert 2013

Gemeenteblad Nederweert 2015-08 Aanpassing Verordening stimuleringsfonds starterslening gemeente Nederweert 2013

De gemeenteraad heeft op 14 juli 2015 de Verordening Stimuleringsfonds Starterslening Gemeente Nederweert 2013 gewijzigd vastgesteld. In de verordening wordt geregeld onder welke voorwaarden starters op de woningmarkt in aanmerking kunnen komen voor een starterslening. De wijziging van de verordening heeft betrekking op de maximale koopsom van een nieuwbouw grondgebonden starterswoning. Deze mag niet hoger zijn dan € 180.000,- vrij op naam. De verordening treedt per 1 september 2015 in werking.

U kunt de verordening inzien bij de receptie, tijdens openingstijden of op afspraak. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met W. Bijlmakers van de afdeling Beleid & Projecten, telefoonnummer (0495) 677 111.