Gemeenteblad Nederweert 2015-05 Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015

Home > Gemeenteblad > Gemeenteblad Nederweert 2015-05 Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015

Gemeenteblad Nederweert 2015-05 Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015

De gemeenteraad heeft op 16 juni 2015 de Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015 vastgesteld. In de verordening wordt geregeld hoe bijstandsgerechtigden of hun vertegenwoordigers (zoals belangengroepen) worden betrokken bij de uitvoering van de Participatiewet. Deze verordening vervangt de Verordening cliëntenparticipatie WWB 2012. De wijziging van de verordening heeft in samenspraak met de Nederweerter Cliëntenraad Participatie plaatsgevonden. Er heeft o.a. een wijziging plaatsgevonden van de samenstelling van de cliëntenraad en van de zittingsperiode van de leden (was 1 jaar, nu 4 jaar). De verordening treedt per 1 juli 2015 in werking.

U kunt de verordening inzien bij de receptie, tijdens openingstijden of op afspraak. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik Verkade van de afdeling Dienstverlening.