Gemeenteblad Nederweert 2015-03 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Nederweert 2015

Home > Gemeenteblad > Gemeenteblad Nederweert 2015-03 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Nederweert 2015

Gemeenteblad Nederweert 2015-03 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Nederweert 2015

De gemeenteraad heeft op 16 juni 2015 bij verordening regels vastgesteld waarin is bepaald:

  • de wijze waarop wordt vastgesteld wie tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort; en
  • de wijze waarop de loonwaarde wordt vastgesteld.


Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Op grond van de Participatiewet is de gemeente verplicht een aantal verordeningen vast te stellen. De meeste van deze verordeningen zijn vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2014. Het verstrekken van loonkostensubsidie is ook een onderdeel van de Participatiewet. Omdat eind 2014 nog niet alle informatie van het Rijk beschikbaar was is er destijds voor gekozen de Verordening loonkostensubsidie in het eerste halfjaar van 2015 voor te leggen aan de gemeenteraad.

U kunt de verordening inzien bij de receptie, tijdens openingstijden of op afspraak. Deze is ook raadpleegbaar op www.nederweert.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Katja Gerasimova van de afdeling Beleid en Projecten.