Gemeenteblad Nederweert 2015-02 Archiefverordening gemeente Nederweert 2011

Home > Gemeenteblad > Gemeenteblad Nederweert 2015-02 Archiefverordening gemeente Nederweert 2011

Gemeenteblad Nederweert 2015-02 Archiefverordening gemeente Nederweert 2011

De gemeenteraad heeft op 20 december 2011 op grond van de Archiefwet 1995 de archiefverordening opnieuw gewijzigd vastgesteld. Dit is nodig, omdat de beschreven wijze van toezicht door de secretaris niet correct was. In de archiefverordening is, conform artikel 30 eerste lid en artikel 32 twee lid van Archiefwet 1995, de zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen vastgelegd, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats. De verordening treedt in werking op 5 februari 2015 met terugwerkende kracht tot 20 december 2011.

U kunt de verordening inzien bij de receptie, tijdens openingstijden en verder op afspraak. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met mevrouw A. Peters van het team Informatievoorziening.